info
leden
cv
gastateliers
nieuws


Criteria.

Als gevolg van een strenger gemeentelijk veiligheidsbeleid kan de stichting gastkunstenaars geen woon/slaapgelegenheid meer bieden in het ateliergebouw aan de Keileweg. Er wordt naar alternatieve externe woonruimte gezocht. Voorlopig worden de gasten verzocht zelfstandig voor onderdak te zorgen. De stichting kan als tussenpersoon optreden bij het vinden van een geschikt onderkomen.
Aanvragen / Criteria gastateliers
1
Aanvragen kunnen uitsluitend worden ingediend door professionele beeldende Kunstenaars.
2
Aanvragen kunnen het gehele jaar door worden ingediend. Aanvragen (met documentatie en een curriculum vitea) dienen bij voorkeur drie maanden van tevoren te worden ingediend.
In schriftelijke aanvragen moet zowel de werkzaamheid als de gewenste verblijfsperiode van de aanvrager/aanvraagster nader worden omschreven.
3
Op speciaal verzoek van de aanvrager/aanvraagster kan K&C de accommodatie aanpassen of voorzieningen uitbreiden.
4
Huurovereenkomsten worden (gewoonlijk) afgesloten voor een periode van minimaal drie tot een periode van maximaal zes maanden.
5
Er werken zesentwintig K&C-kunstenaars in het K&C-gebouw. Allen werken zelfstandig. Van de gasten wordt een gelijke mate van zelfstandigheid en zelfwerkzaamheid verwacht.
6
Aanvragers worden erop gewezen, dat in de atelierruimten alleen de meest elementaire voorzieningen zijn aangebracht, zodat bij winterse temperaturen (november/april) niet moeten worden beschouwd als gerieflijke onderkomens.
7
De stichting treedt gewoonlijk niet op als tussenpersoon van de gast en galeries of andere culturele instellingen.
8
De geselecteerde gasten dienen tenminste drie maanden voor aankomst een borg van 150,00 Euro te betalen/over te maken.